Mislite da je javna nabava komplicirana? ma.te.a će vas uvjeriti u suprotno!

ma.te.a je prva online platforma koja pruža pregled i analitiku aktualnih, proteklih i planiranih postupaka javne nabave. ma.te.a je optimalni član vašeg upravljačkog i prodajnog tima koja ukazuje na prilike za prodaju i pomaže u planiranju i donošenju odluka. Ovu inovativnu web i mobilnu aplikaciju razvili su stručnjaci za javnu nabavu s ciljem da vam olakšaju sudjelovanje na tržištu brojnih prilika za prodaju roba, usluga i radova javnim naručiteljima.

Ma.te.a je prva online platforma koja vam pruža pregled i analitiku aktualnih, proteklih i planiranih postupaka javne nabave.

Matea Logo
Matea Logo

ma.te.a javlja trenutne prilike

Jeste li znali da se kroz javnu nabavu svaki dan u prosjeku pokrene više od 100 prilika?

Kroz dnevno ažurirane prilike možete pretražiti i primiti na email sve obavijesti o javnim nadmetanjima (uključujući jednostavne nabave), objavljena savjetovanja, koncesije, kao i pregled žalbi.

Matea Logo

ma.te.a zna buduće prilike u planovima nabava

Jeste li znali da se kroz javnu nabavu godišnje kupi preko 50 milijardi kuna vrijednosti usluga, roba i radova?

Popratite na vrijeme buduće prilike kroz individualizirano praćenje objavljenih planova nabave, po prvi puta na jednom mjestu i za vaš predmet interesa)

Matea Logo
Matea Logo
Matea Logo

ma.te.a pametnom analitikom unaprjeđuje vaše poslovanje

Jeste li znali da se putem javne nabave godišnje sklopi oko 23.000 ugovora s dobavljačima?

Poboljšajte svoje prodajne rezultate kroz pametnu analitiku dostupnu iz registra ugovora te praćenje vaših statistika uspješnosti u javnoj nabavi kao i statistika vaših konkurenata.

benefiti

Matea Logo
ma.te.a omogućava učinkovitije upravljanje vremenom vaše prodaje
Matea Logo
pruža pregled i analitiku javnih nadmetanja jučer, danas, sutra
Matea Logo
olakšava donošenje poslovnih odluka pri odabiru nadmetanja i davanju cijena ponuda

složite svoju kombinaciju

ma.te.a

MA.TE.A je inovativni i najpotpuniji alat za ponuditelje na tržištu javne nabave.

Na jednom mjestu sadrži planove nabave, registre ugovora, dnevne objave otvorenih postupaka, jednostavnih nabava, koncesije i žalbe, uz posebno praćenje i poslovnu analitiku sebe kao ponuditelja kao i glavnih konkurenata.

  • prva web i mobilna aplikacija koja vama kao ponuditeljima dojavljuje prilike od vašeg interesa
  • pruža uvid u napredno praćenje vlastitih statistika na tržištu javne nabave putem posebne analitike kroz prizmu tržišnog sektora u kojem poslujete
  • omogućuje brže i uspješnije planiranje budućih prodajnih aktivnosti

Imate li vi ma.te.a-u u svom timu?

#ma.te.a.zna

Dnevni podaci iz javne nabave

Želite se dodatno educirati iz područja javne nabave?

Ovlašteni smo nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, organiziramo izobrazbe i usavršavanja, kao i međunarodne konferencije u području javne nabave

želim znati više
Matea Logo

o nama

  • Od 2009. godine vaš smo prvi iz(b)vor za javnu nabavu i pouzdan partner u svim segmentima EU fondova
  • Spajamo vaše investicijske planove s izvorima EU financiranja;
  • pomažemo u apliciranju projektnih prijedloga i provedbi vaših EU projekata
  • Bavimo se edukacijom i savjetovanjem u EU fondovima i javnoj nabavi

1600+
klijenata

650+
postupaka javne nabave

1.85
milijardi kn+

vrijednosti eu projekata

15.000+
polaznika edukacija

BLOG